Wie zijn wij !

De voedselbank Hendrik-Ido-Ambacht is een uitdeelpunt van de voedselbank regio Rotterdam, die weer op haar beurt  deel uitmaakt van voedselbank Nederland. Onze voedselbank maakt deel uit van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad, van Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor dringende zaken kunt u telefonisch contact opnemen met: 
telefoonnummer 06 3800 8304

Voedselbank H-I-Ambacht

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.